António Cardoso

05-01-1933  ·  21-10-2020 (87 anos)

Porto

Velório

Igreja, Queimada, Armamar
22-10-2020 - 15:00

Funeral

Igreja de Queimada, Armamar
22-10-2020 - 17:00
Cemitério: Queimada, Armamar

Missa de sétimo dia

Igreja de Queimada, Armamar
27-10-2020 - 17:00

Condolências